Het landgoed 'Doolhof' werd wellicht gebouwd in de 18de eeuw. Het is niet bekend waar de benaming haar oorsprong vindt. Maar de naam werd reeds in de eerste bronnen vermeld.

Aanvankelijk wordt het Doolhof bewoond door notaris Lambert Raymaeckers en zijn echtgenote Marie Christine Vroonen. Notaris Lambert Raymaeckers wordt burgemeester van Klein-Gelmen en Groot-Gelmen. Zijn zoon Peter Raymaeckers wordt de volgende eigenaar.
Deze speelt een grote rol in de onafhankelijkheid en vorming van het Koninkrijk België en de opstelling van de grondwet. Daarom wordt hij in 1846 tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd.

In 1874 wordt de familie Matheï - Van Grootloon eigenaar. Zij leggen zich toe op de fruitteelt en -verwerking (o.m. stroopproductie). Vanaf 1946 nemen Emile Matheï en zijn echtgenote Lucette de Chaffoy de site over. Zij zullen het fruitbedrijf verder uitbreiden. Op een bepaald moment werkt er een aanzienlijk aantal mensen, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het dorp zelf. Door de groeiende industrialisering en internationale handel krijgt het artisanale bedrijf het echter steeds moeilijker.

Rond de eeuwwisseling overlijden Emile Matheï en zijn  echtgenote Lucette de Chaffoy. In 2005 verkopen hun zonen Michel, Jaques en Jean de site aan Stefan Odeurs, eveneens afkomstig uit Heers. Op dat ogenblik wordt de site 'Doolhof' geklasseerd als monument (extern en intern). Initieel wordt het landgoed een jaar lang verhuurd aan het productiehuis Menuet (ook bekend van de film 'Daens' met een Oscar-nominatie) voor de opnames van de televisieserie 'Katarakt'. De serie wordt in België uitgezonden op één. Ook in Nederland. Ondertussen wordt met het Agentschap Onroerend Erfgoed - Limburg aanvang gemaakt met het restauratieproject. De werken vangen aan in 2008 en worden afgerond in 2014.

Op heden is de site 7 ha groot. De site werd gerestaureerd met een sterke aandacht voor natuur en milieu. In het park en rondom het domein werden veel verweerde aanplantingen terug hersteld. Er gebeurden eveneens talloze nieuwe aanplantingen, onder meer van eerder zeldzaam geworden specïen. Op de zuidkant van de grote landbouwhal werden zonnepanelen aangebracht, waardoor de hele site zo goed als onafhankelijk is geworden van het publieke elektriciteitsnetwerk. Daarenboven wordt het gebruikte water biologisch gezuiverd en afgevooerd naar opvanciternes, samen met het regenwater, teneinde dit opnieuw te gebruiken waar mogelijk.__________________________________________________   Stal Doolhof BVBA | Daalstraat 9 | 3870 Heers | T/F (0)11 48 26 47 | M +32(0)475 91 64 10